Priser

Du kan anlita mig på heldags-, halvdags- eller timbasis. I det överenskomna priset

ingår all arbetstid dvs tid för fotografering inklusive förberedelser, redigering och eventuell restid.

Reseersättning debiteras extra med 40 kr/mil utanför Malmö närområde.

Kontakta mig för en prisuppskattning eller en skriftlig offert på uppdraget.

Priserna är exklusive moms.

Heldag               4400 kr

Halvdag             3300 kr

Per timme        825 kr/tim